M
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings About

  • "Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? ...chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó." (Mt 5; 13-16)
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top