Recent content by sebastian

  1. S

    Xin lời khuyên chọn cơ hội việc làm

    Theo mình thì bạn chọn cái nào cũng được, vì hiện tại bạn cần nhất là kinh nghiệm.
  2. S

    Gái cho ở nhờ 1 tối, b* và móc c*a rồi nhưng vẫn không nói 2 đứa là gì ?

    Chủ động dâng đến miệng mà bạn còn không ăn, sau không dắt xe ra mua 1 hộp bcs?
Top