vuong28's latest activity

  • vuong28
    vuong28 replied to the thread Anh Đen Vâu.
    Sự phân chia Alpha - Beta là một lối tư duy nhị nguyên. Tức là hoặc là Alpha hoặc là Beta. Điều đó khác xa thực tế, con người ai cũng có...
  • vuong28
    vuong28 replied to the thread Anh Đen Vâu.
    Ít muốn làm phật lòng người khác để người ta không cản trở công việc của mình, đó là khôn khéo. Còn ít muốn làm phật lòng người khác để...
  • vuong28
    vuong28 replied to the thread Nói chuyện với gái.
    Lúc đầu mới gặp thì gái sẽ chẳng dễ gì nói nhiều. Gái chỉ nói nhiều với thằng một là nó cảm thấy thoải mái, hai là thằng nó thích thôi...
  • vuong28
    Một tip cho bạn đi phỏng vấn là đừng bao giờ 100% đúng răm rấp. Nếu bạn đủ giỏi, hãy nương lại một tí. Nếu bạn trả lời đúng răm rắp, hỏi...
  • vuong28
    Có anh em nào ở đây như em không, hồi mới bắt đầu tán gái, thì đi tìm đi đọc hết mọi ngóc ngách từ google đến facebook về cái gì làm gái...
  • vuong28
    Kẻ tổn thương lại muốn tổn thường người khác :ROFLMAO:
  • vuong28
    Muốn trả lời sao cho đúng, cho ấn tượng là tự đặt mình ở kèo dưới. Bởi bạn quá quan trọng việc tán được gái nên muốn hoàn hảo trong từng...
  • vuong28
    Vì em quá hãm, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện chịch chọt, bú cặc, bóp vú. Cứ có cơ hội là nhét tay vào vú, đéo biết con ghệ mình nó có...
Top