Search results

  1. vuong28

    ĐỌC VỊ qua TÍNH CÁCH

    Chào anh em, đọc vị con người là một đề tài thú vị. Chúng ta với mong muốn sinh tồn và phát triển, không ngừng tìm cách đọc được người khác cũng như đọc được chính bản thân mình để điều hướng cuộc đời tới nơi mà chúng ta muốn tới. Vậy nên hôm nay có dịp tôi sẽ viết một bài về cách đọc vị người...
Top