Search results

  1. T

    Nội tâm

    Mình xin mở thread này để ae cùng chia sẻ làm sao để một người đàn ông có một nội tâm vững vàng trích mộy đoạn mình đọc từ một người a '"Mày cần có nội tâm mạnh mẽ, có cá tính riêng và sức khỏe, để bản thân mày dù có một mình hay rơi vào hoàn cảnh nào cũng vẫn ok. Cái đó là quan trọng nhất...
  2. T

    Em muốn học hỏi mọi người về cách ứng xử . Xin mọi người chỉ bảo

    Theo mọi người mình nên ứng xử khi mới gặp và quen lâu trong các trường hợp dưới đấy ạ . 1 là người lớn hơn tuổi , người giỏi hơn mình 2. Là người bằng tuổi , tích cách và đời sống khác mình ( nói chung là về lối sống ạ ) 3. Người nhỏ tuổi hơn mình , người kém hơn mình ( có nên nhắc nhở hay ko...
Top