Anh em cho hỏi về coin chút với

Hiện tại thì đồng coin nào ổn định và có thể om lâu dài được ạ?
Với e lưu coin vào lọai ví mềm nào thì ổn? Chưa có tiền mua ví cứng
 
Có thể chọn Ethereum ôm lâu dài cũng được nhưng ko thể chắc chắn 100% tương lai của nó.
Ví mềm thì dùng ví sàn như Binance hoặc trang chủ của blockchain là blockchain.com
 
Có thể chọn Ethereum ôm lâu dài cũng được nhưng ko thể chắc chắn 100% tương lai của nó.
Ví mềm thì dùng ví sàn như Binance hoặc trang chủ của blockchain là blockchain.com
Ethereum mới tăng kinh quá, chắc chuẩn bị vào đà. Em dùng trust wallet có ổn k bác
 
Top