Chào mấy con Bựa!!!

Chúc mừng cô Lói mần xong thành quả.

Vô tình cái tên 4rum hợp lý...trái ngược với nick tôi thế. Chúc anh/chị sinh hoạt mềnh màng.
 
Last edited:
Tàu ngầm cũng phải nổi lên chào mấy phát chứ, bên quán ấy, cái dcm bọn thỏ con nhút nhát
 
Bựa là cái đéo gì thế các cô??? Nếu Bựa mà tự nhận là Bựa; tức là đéo phải Bựa, có phỏng???
 
Top