Du lịch

Theo các bạn du lịch thì các bạn học được những gì ????
trừ giải trí ra ạ
Khi bạn đi du lịch, bạn sẽ có nhiều kiến thức về văn hoá, tín ngưỡng, tôn giáo, ẩm thực, con người khác nhau...... Ngoài ra còn bớt được tính " ếch ngồi đáy giếng"
 
Xác định đi du lịch thì cứ đi cho thoải mái đầu óc là chính, đừng đặt nặng vấn đề học hành khi đi du lịch. Thêm được kiến thức nào thì hay kiến thức đó thôi, đi chơi mà còn đau đầu thà ở mẹ nhà cho xong. Còn xác định đi học là đi học, đừng có kết hợp đi du lịch, việc nào ra việc đó. Hoặc đi làm ăn là đi làm ăn, đừng vừa làm vừa chơi.
 
Top