Event tặng Title (chức danh) cho thành viên tham gia Điểm Báo

TGG

Cán bộ tuyên huấn
Staff member
Các bạn thấy title dưới nick tôi hay không?

Quá hay.

Và tôi mở event này để tặng title theo ý thích cho tất cả thành viên.

Tất cả những gì các bạn cần làm, là đăng bài vào mục ĐIỂM BÁO, sao cho đủ ít nhất 30 bài báo.

hoặc

Tham gia comment bình luận có chất lượng vào ít nhất 30 bài báo trong mục ĐIỂM BÁO.

Sau đó tôi sẽ tặng title theo yêu cầu của các bạn. Kèo này thơm không? Quá thơm. Title do các bạn tùy chọn thoải mái theo ý thích, bằng cách để lại comment bên dưới sau khi hoàn thành phần việc của mình. Nhớ đừng chọn title nào quá nhạy cảm và tục tĩu là được.

Mời anh chị em quẩy tẹt ga mục ĐIỂM BÁO: https://chanchinh.com/forum/forums/diem-bao.38/
 
Top