Làm sao để quản lý thời gian (proper way)

Cá nhân mình thì note các thứ cần làm, các skils cần làm để update bản thân ra sổ, nhg trông chúng khá lôi thôi.
anh em thì làm thế nào để quản lý thời gian, share ra đây nhé, cảm ơn.
 
Quan điểm của cá nhan tôi trước khi quản lý được thời gian . Bước đầu bạn phải kỷ luật bản thân bằng cách ngày nào ngủ đúng giờ và dậy đúng giờ đã . Làm được bước này thì mấy bước sau nhanh không !
 
Top