What's new

Latest posts

Latest profile posts

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
  • Like
Reactions: vuden32
V
vuden32
Bác có xài FB ko cho e xin FB bác với ạ
BlackBlinders
BlackBlinders
Tôi đã từng xài FB. Nhưng do công việc không cần nữa nên tôi đã VÔ HIỆU HÓA không dùng đến khá lâu rồi bạn. Cần gì bạn cứ inbox ở diễn đàn này.
Top