New profile posts

Hi bạn
Mình đọc bài của bạn và thấy giống đến 90% câu chuyện của mình, mình cũng là nữ. Mình cũng đã tư vấn với thầy mà vẫn chưa thoát ra được mớ hỗn độn này. Nếu có thể mình có thể ib nói chuyện với bạn được không
BlackBlinders
BlackBlinders
Bạn giải quyết được vấn đề chưa thế>
Công bằng là sự dối trá !
no one
no one
Tùy theo định nghĩa của bạn về công bằng :)
Hãy hít thở sâu để cân bằng trạng thái trước khi quyết định một việc gì đó !
Nhớ kỹ, ngươi hành động thì ít nhất còn có khả năng, nếu ngươi không dám làm gì thì không có chút khả năng.
thông minh không thể hiện qua những gì bạn đã học, mà là qua cách bạn sống.
hãy dành thời gian quý giá, tạo khoảng lặng cho chính bản thân chúng ta, để nhìn nhận và chăm sóc bản thân nhiều hơn
Top